Thi nhanh theo chủ đề - Dao động cơ học - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 5.85

Câu số 1:   Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động của con lắc đơn bằng cách xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. Kết quả 4 lần đo liên tiếp của bạn học sinh này là: 21,4s; 20,1s; 20,9s; 20,0s. Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kì T nào sau đây là đúng nhất ?

Câu số 2:   Một con lắc đơn gồm vật nhỏ treo đầu sợi dây chiều dài $\ell$, dao động với biên độ nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường là g, tần số góc của con lắc bằng

Câu số 3:   Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x = Acos10t$ (t tính bằng s). Tại thời điểm t, pha của dao động là :

Câu số 4:   Một vật dao động điều hòa, khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì độ lớn lực kéo về

Câu số 5:   Hai vật nhỏ có khối lượng tương ứng là $m_1$ và $m_2$ bằng nhau và bằng m được nối với nhau bằng một đoạn dây nhẹ không co dãn. Người ta mắc vật thứ nhất với một lò xo nhẹ, có độ cứng k rồi móc đầu còn lại của lò xo với giá treo cố định. Bố trí xong thí nghiệm, người ta đưa vật $m_2$ theo phương thẳng đứng để dây nối giữa hai vật bị kéo căng và lò xo dãn một đoạn $\Delta l = 6\Delta l_0$ trong đó $\Delta l_0 = \frac{mg}{k}$ rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động, tỉ số giữa độ nén cực đại của lò xo và $\Delta l_0$ gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu số 6:   Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi $W_{đh}$ của một con lắc lò xo vào thời gian t. Tần số dao động của con lắc bằng

Câu số 7:   Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là

Câu số 8:   Một vật dao động điều hòa có tần số góc ω thì gia tốc của vật tại li độ x có giá trị

Câu số 9:   Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau π/3. Biết biên độ của các dao động thành phần lần lượt là 4 cm và 8 cm. Biên độ của dao động tổng hợp xấp xỉ bằng

Câu số 10:   Một con lắc lò xo có độ cứng k, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nặng m = 100 g rồi kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu bằng 3. Lấy $g = 10 m/s^2$. Biết ở vị trí cân bằng lò xo giãn 8 cm. Khi tốc độ của vật có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại thì độ lớn của lực hồi phục lúc đó bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!