Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.67

Câu số 1:   Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V và điện trở trong r = 1Ω. Đèn có ghi 6 V – 3 W. Bỏ qua điện trở của dây nối. Giá trị của biến trở R để đèn sáng bình thường là

Câu số 2:   Cường độ dòng điện cực đại trong một mạch dao động LC lí tưởng có giá trị $I_0$. Điện tích cực đại trên một bản tụ có giá trị $Q_0$. Hệ thức nào dưới đây không đúng?

Câu số 3:   Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

Câu số 4:   Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số $f$ thay đổi được. Khi $f = f_0$ và $f = 2f_0$ thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là $P_1$ và $P_2$. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu số 5:   Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại 180V – 120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở có giá trị 70 $Ω$ thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?

Câu số 6:   Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm nhiều tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Bình thường có 8 tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 85%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Vào giờ cao điểm, công suất tiêu thụ điện ở nơi tiêu thụ tăng 20% so với khi hoạt động bình thường thì cần bao nhiêu tổ máy hoạt động?

Câu số 7:   Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là $N_1$ và $N_2$. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp $u=U\sqrt2cos(ωt + \varphi)$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị

Câu số 8:   Đặt một điện áp xoay chiều $u=U_0cos(ωt)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C, khi đó cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch sớm pha hơn điện áp u một góc là $φ_1$ và điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 40 V. Nếu thay tụ điện trên bằng một tụ điện khác có điện dung C' = 3C thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch chậm pha hơn điệp áp u một góc $φ_2 = \pi /2 - φ_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là 120 V. Giá trị của $U_0$ là

Câu số 9:   Đặt điện áp có biểu thức u = $U_0$cos(ωt + φ) vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn dây là

Câu số 10:   Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ i = 5cos(100πt + $\frac{π}3$) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!