Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2017 Lần 1 Mã 132 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 7.76

Câu số 31:  

Số este có cùng công thức phân tử C3H6O2

Câu số 32:  

Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?

Câu số 33:  

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Câu số 34:  

Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

Câu số 35:  

X là $\alpha$–amino axit trong phân tử có có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

Câu số 36:  

Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu số 37:  

Cho y gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Kim loại M là

Câu số 38:  

Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do

Câu số 39:  

Các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

Câu số 40:  

Phân tử khối của peptit Gly–Ala là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!