Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Liên Trường THPT - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 6.56

Câu số 21:   Tia hồng ngoại là những bức xạ có

Câu số 22:   Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là:

Câu số 23:   Đơn vị đo cường độ âm là

Câu số 24:   Cần thay đổi khoảng cách giữa hai điện tích điểm như thế nào để khi tăng độ lớn mỗi điện tích lên gấp 4 thì lực tác dụng giữa chúng không thay đổi?

Câu số 25:   Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là

Câu số 26:   Trong các hạt nhân:$^4_2He,$ $^7_3Li,$ $^{56}_{26}Fe,$ $^{235}_{92}U$ , hạt nhân bền vững nhất là

Câu số 27:   Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc $λ_1 = 0,4μm; λ_2 = 0,5μm$ và $λ_3$ (có màu đỏ). Trên màn quan sát trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm chỉ có một vị trí trùng nhau của các vân sáng ứng với hai bức xạ $λ_1$, $λ_2$. Giá trị của $λ_3$ xấp xỉ bằng

Câu số 28:   Cho hai mạch dao động lí tưởng $L_1C_1$ và $L_2C_2$ với $C_1 = C_2 = 0,1μF; L_1 = L_2 = 1μH$. Ban đầu tích cho tụ $C_1$ đến hiệu điện thế 6V và tụ $C_2$ đến hiệu điện thế 12V rồi cho các mạch cùng dao động. Xác định thời gian ngắn nhất kể từ khi các mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên 2 tụ $C_1$và $C_2$ chênh nhau 3V?

Câu số 29:   Một sợi dây cao su nhẹ đàn hồi có độ cứng k = 25N/m đầu trên được giữ cố định, đầu dưới treo vật m = 625g. Cho $g = 10m/s^2, π^2 =10$. Vật đang ở vị trí cân bằng, truyền cho vật vận tốc 2m/s hướng thẳng đứng xuống dưới. Độ cao cực đại của vật so với vị trí cân bằng là:

Câu số 30:   Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75μm , khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3s và biên độ 40cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8mm cho vân sáng lần thứ 11 là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!