Đề thi thử môn Sinh 2020, THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.75
Trung Bình: 4.47

Câu số 21:  

Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến, tính theo lý thuyết thì xác suất xuất hiện cây thân cao, hoa trắng ờ F2 là:

Câu số 22:  

Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a mắt lồi. B mắt xám là trội hoàn toàn so với b mắt trắng. Biết gen nằm trên NST thường và cá thể mắt dẹt đồng hợp chết ngay sau khi được sinh ra. Phép lai AaBb x AaBb thu được 780 con sống sót. Số cá thể mắt lồi, trắng là:

Câu số 23:  

Cây tứ bội Aaaa sẽ cho các loại giao tử lưỡng bội với tỉ lệ nào?

Câu số 24:  

Sản phẩm chủ yếu được tạo ra từ quá trình quang hợp là:

Câu số 25:  

Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng:

Câu số 26:  

Con đường thoát nước qua lá gồm:

Câu số 27:  

Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về

Câu số 28:  

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

Câu số 29:  

Phả hệ dưới đây ghi lại sự di truyền của bệnh alkaton niều, một bệnh hóa sinh. Những người bị bệnh trong phả hệ được đánh dấu bằng các vòng tròn hoặc ô vuông màu đen, không thể chuyển hóa được chất alkaton, làm cho nước tiểu có màu và bắt màu các mô cơ thể. Nhận định nào sau đây đúng?

Câu số 30:  

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở


Cần phải nhập lời bình!

 • Trần Ngọc Bảo Trân
  Trần Ngọc Bảo Trân - 3 tháng trước

  Mệt ghê 


 • Võ Thị Trúc Nhi
  Võ Thị Trúc Nhi - 1 năm trước

  Tôi rất enjoy cái moment này

   


 • Nguyễn Hữu Nhân
  Nguyễn Hữu Nhân - 2 năm trước

  hihihih