Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 - Sở GD&ĐT TP.HCM - THPT Hoàng Hoa Thám – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.50
Trung Bình: 6.73

Câu số 21:  

Dung dịch chất nào sau đây làm quì tím hóa xanh?

Câu số 22:  

Cho các hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4). Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa học là

Câu số 23:  

Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những chất nào sau đây?

Câu số 24:  

Có các thí nghiệm sau

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4;

(b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2;

(c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3;

(d) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3;

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Câu số 25:  

Chất không có khả năng hòa tan được Cu(OH)2

Câu số 26:  

Tripeptit là hợp chất mà phân tử có

Câu số 27:  

Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

Câu số 28:  

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm -OH, nên có thể viết

Câu số 29:  

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu số 30:  

Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!