Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hà Nội – Vật Lý
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 6.49

Câu số 21:  

Mắc điện trở thuần nối tiếp với cuộn cảm thuần L vào điện áp xoay chiều u = U0cos$\omega$t. Biết $\omega$=$R \over L$, cường độ dòng điện tức thời trong mạch:

Câu số 22:  

Đài phát thanh VOV Hà Nội được phát trên tần số 91 MHz. Sóng điện từ này thuộc loại:

Câu số 23:  

Một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường trong suốt có chiết suất bằng $\sqrt2$. Biết góc khúc xạ bằng 300, góc tới có giá trị bằng:

Câu số 24:  

Cho ngưỡng nghe của âm là 0,1 nW/m2. Tại một điểm có mức cường độ âm là 90 đồng biến thì cường độ âm bằng:

Câu số 25:  

Năng lượng của phôtôn một ánh sáng đơn sắc là 2,0 eV. Cho h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s, 1 eV = 1,6.10-19 J. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc có giá trị xấp xỉ bằng:

Câu số 26:  

Từ thông qua một khung dây dẫn tăng đều từ 0,01 Wb đến 0,04 Wb trong thời gian 0,6 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn bằng:

Câu số 27:  

Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự:

Câu số 28:  

Biết công thoát electron của các kim loại bạc, canxi, kali và đồng lần lượt là 4,78 eV; 2,89 eV; 2,26eV và 4,14 eV. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s, 1 eV = 1,6.10-19 J. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,33 $\mu$m vào bề mặt các kim loại trên, hiện tượng quang điện xảy ra ở:

Câu số 29:  

Vật nhỏ trong con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng vưới chu kì 0,4 s. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp hai lần thời gian lò xo vị nén. Lấy g = $ \pi$2m/s2. Biên độ dao động của con lắc bằng:

Câu số 30:  

Mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện vào điện áp u = 65$\sqrt2$cost100$\pi$t (V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V và 65 V. Hệ số công suất của cuộn dây là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!