Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 6.06

Câu số 1:   Đặt điện áp xoay chiều u = $U_0$cost(ωt + φ) (ω>0) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu số 2:   Tia nào không phải là tia phóng xạ?

Câu số 3:   Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m. Chu kỳ dao động riêng của con lắc là

Câu số 4:   Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có

Câu số 5:   Thực hiện thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và M (con lắc điều khiển) được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Kích thích M dao động nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì các con lắc còn lại dao động theo. Con lắc dao động sớm nhất là

Câu số 6:   Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, quay với tốc độ n vòng/ giây. Tần số của suất điện động xoay chiều mà máy tạo ra là

Câu số 7:   Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron trong một nguyên tử là $5.10^-9$ cm. Coi prôtôn và êlectron là các điện tích điểm, lấy e = $1,6.10^{-19}$ C. Lực tương tác điện giữa chúng là

Câu số 8:   Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ i = 5cos(100πt + $\frac{π}3$) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu số 9:   Bức xạ màu vàng của natri truyền trong chân không có bước sóng 0,59 μm. Lấy h = $6,625.10^{-34}$Js; c = $3.10^8$ m/s. Năng lượng của phôtôn tương ứng với bức xạ này có giá trị là

Câu số 10:   Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!