Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Phú Yên - THPT Ngô Gia Tự - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 4.73

Câu số 11:   Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt?

Câu số 12:   Trong thí nghiệm cảm ứng điện từ của Fa-ra-đây, khi từ thông qua một vòng dây dẫn kín biến thiên thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Sự xuất hiện của dòng điện chứng tỏ tại mỗi điểm trên dây có một điện trường mà vectơ cường độ điện trường cùng chiều dòng điện. Phát biểu nào sau đây đúng về điện trường này?

Câu số 13:   Từ không khí, người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ

Câu số 14:   Qua một thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm, một vật đặt trước kính 10 cm sẽ cho ảnh cách vật

Câu số 15:   Các hạt trong tia phóng xạ nào sau đây không mang điện tích?

Câu số 16:   Tia X không có ứng dụng nào sau đây ?

Câu số 17:   Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử :

Câu số 18:   Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Câu số 19:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím, chàm và lam. Xét các vân sáng cùng bậc thì vân sáng gần vân trung tâm nhất là vân sáng của ánh sáng có màu

Câu số 20:   Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Giá trị của k là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!