Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Phú Yên - THPT Ngô Gia Tự - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 4.73

Câu số 31:   Cho mạch điện AB như hình vẽ. Đặt vào mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Cho $R_1$ và $R_2$ thay đổi sao cho điện áp giữa 2 đầu mạch AB và NB lệch pha nhau góc $50^0$ và tổng độ lớn điện áp hiệu dụng hai đầu AM và MN là $U_AM$ + $U_MN$ đạt giá trị cực tiểu là $U_1$. Tỷ số $\frac{U_1}{U}$ gần giá trị nào nhất?

Câu số 32:   Vật có khối lượng $m_1$ = 1 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Đặt vật thứ hai có khối lượng $m_2$ = 3 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 4 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là:

Câu số 33:   Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ $λ_1$ = 450 nm và $λ_2$ = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 44 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Câu số 34:   Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo cồng suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi? Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 8 % điện áp của nguồn

Câu số 35:   Cho ba vật dao động điểu hòa cùng biên độ A = 13 cm nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức $\frac{x_1}{v_1}$ + $\frac{x_2}{v_2}$ = $\frac{x_3}{v_3}$ + $\frac3{26}$. Tại thời điểm t, các vật 1, 2 , 3 cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 11 cm, 12 cm và $x_3$. Giá trị $x_3$ gần giá trị nào nhất?

Câu số 36:   Cho mạch điện AB như hình vẽ. Đặt vào mạch điện áp xoay chiều $u = U_0cos(100πt+φ)$ V. Biết $R_1 = 2R_2$ = $80\sqrt3$ (Ω). Điều chỉnh L cho đến khi điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch NB lệch pha cực đại với so với điện áp 2 đầu AB. Giá trị của độ tự cảm L bằng

Câu số 37:   Đặt điện áp $u = U_0cos(ωt + φ_u)$ (V) vào 2 đầu mạch RLC nối tiếp thì điện áp hiệu dụng 2 đầu R, L, C lần lượt là $U_R$ = 100 V; $U_L$ = 200 V; $U_C$ = 100 V. Khi điện áp tức thời 2 đầu R bằng $50\sqrt6V$ và đang giảm thì điện áp tức thời 2 đầu mạch gần giá trị nào nhất?

Câu số 38:   Trên sợi dây đàn hồi có 3 điểm M, N, P. Khi sóng chưa lan truyền thì N là trung điểm của MP. Khi sóng lan truyền từ M đến P với biên độ không đổi thì vào thời điểm $t_1$ M và P là 2 điểm gần nhất mà phần tử tại đó có li độ tương ứng là -6cm vÀ 6cm. Vào thời điểm gần nhất $t_2 = t_1$ + 0,25(s) thì li độ của M và P đều bằng 2,5 cm. Tốc độ dao động của N ở thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất?

Câu số 39:   Đặt điện áp $u=U\sqrt2cosωt$(V) vào 2 đầu mạch RLC nối tiếp có L thay đổi. Khi $L_1$ hoặc $L_2 ≠L_1$ thì dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng nhau. Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng 2 đầu L theo L như hình vẽ. Biết $L_1 + L_2$ = 2,1 H. Giá trị $L_3 + L_4$ là

Câu số 40:   Cho 4 điểm O, M, N và P nằm trong một môi trường truyền âm. Trong đó, M và N nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP là tam giác cân tại N có góc ở đỉnh là $120^0$. Tại O đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 60 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại P là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!