Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Lớp 12 Năm 2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 6.05

Câu số 11:   Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3 μm. Chiếu vào kim loại đó một bức xạ điện từ có bước sóng nào dưới đây thì làm cho các electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại?

Câu số 12:   Biết độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp là φ. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì giá trị của φ bằng

Câu số 13:   Các ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, vàng có năng lượng mỗi phôtôn lần lượt là $ε_1 , ε_2 , ε_3$. Sắp xếp đúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là

Câu số 14:   Chiếu một bức xạ có bước sóng λ vào một tấm kim loại có công thoát $A_0$ thì không làm bứt các electron ra khỏi bề mặt kim loại. Biết tốc độ ánh sáng là c, hằng số Plăng là h. Hệ thức nào dưới đây đúng?

Câu số 15:   Một con lắc đơn có chiều dài $l$ dao động điều hòa với biên độ góc $α_0$. Độ dài cung tròn từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là

Câu số 16:   Cường độ dòng điện cực đại trong một mạch dao động LC lí tưởng có giá trị $I_0$. Điện tích cực đại trên một bản tụ có giá trị $Q_0$. Hệ thức nào dưới đây không đúng?

Câu số 17:   Khi nói về máy quang phổ lăng kính, phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu số 18:   Một con lắc lò xo có khối lượng m, độ cứng k đang dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực $f=F_0cos(ω_0t + \varphi)$. . Giá trị luôn đúng của tần số góc riêng là

Câu số 19:   Đặt một điện áp $u=U\sqrt2cos(ωt + \varphi_u)$ vào hai đầu mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp thì trong mạch có dòng điện $i=I\sqrt2cos(ωt + \varphi_i)$. Nếu công suất tiêu thụ trong mạch là P thì hệ thức nào dưới đây không đúng?

Câu số 20:   Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng pha, có bước sóng λ. Xét một điểm M thuộc đoạn AB; biết M gần nhất với trung điểm I của AB và tại M biên độ của sóng bị triệt tiêu. Hệ thức đúng là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!