Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Liên Trường THPT - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.75
Trung Bình: 6.54

Câu số 1:    Cho biết độ lớn điện tích nguyên tố $e = 1,6.10^{-19}C$; tốc độ ánh sáng trong chân không $c = 3.10^8$ m/s; gia tốc trọng trường $g = 10 m/s^2$.
 Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Câu số 2:   Công thức tính suất điện động cảm ứng theo định luật Fa-ra-đây có dạng sau :

Câu số 3:   Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng

Câu số 4:   Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 10 cm. Dao động này có biên độ là

Câu số 5:   Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng

Câu số 6:   Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,1 s. Lấy $\pi^2$ = 10. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là

Câu số 7:   Cho dòng điện có cường độ $i=5\sqrt2cos100\pi t$ (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung $250\over\pi$ μF. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng

Câu số 8:   Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím là

Câu số 9:   Hạt nhân $^{35}_{17}Cl$ có

Câu số 10:   Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!