Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 5
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.20
Trung Bình: 5.49

Câu số 1:  

Gọi M, m là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = 2 - sinx. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu số 2:  

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [1;3], trục Ox và hai đường thẳng x = 1; x = 3 có diện tích là

Câu số 3:  

Thể tích khối hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có các cạnh AB = 3; AD = 4; AA' = 5 là:

Câu số 4:  

Số phức liên hợp của số phức z = 6 - 4i là:

Câu số 5:  

Thể tích của khối nón có chiều cao h = 6 và bán kính đáy R = 4 bằng bao nhiêu?

Câu số 6:  

Tích phân $\int_{1}^{3}e^{x} dx$ bằng

Câu số 7:  

Đồ thị hàm số $y = \frac{3x - 1}{x + 3}$ có các đường tiệm cận là

Câu số 8:  

Đồ thị hàm số $y = x^{4}-5x^{2}+4$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

Câu số 9:  

Tập xác định của hàm số $y = log_{3}x$là

Câu số 10:  

Trong không gian Oxyz, cho A(-1;0;1) và B(1;-1;2). Tọa độ véc tơ $\vec{AB}$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!