Đề thi thử THPT quốc gia 2020 - Bộ Giáo Dục - lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 6.39

Câu số 11:  

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos x+6 x$ là

Câu số 12:  

Môđun của số phức $1+2i$ bằng

Câu số 13:  

Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2 ;-2 ; 1)$ trên mặt phẳng $(O x y)$ có tọa độ là

Câu số 14:  

Trong không gian $O x y z,$ cho mặt cầu $(S):(x-1)^{2}+(y+2)^{2}+(z-3)^{2}=16 .$ Tâm của $(S)$ có tọa độ là

Câu số 15:  

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3 x+2 y-4 z+1=0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của $(\alpha) ?$

Câu số 16:  

Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{3} ?$

Câu số 17:  

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3} a, S A$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $S A=\sqrt{2} a$ (minh họa như hình bên). Góc giữa đường thẳng $S C$ và mặt phẳng $(A B C D)$ bằng

Câu số 18:  

Cho hàm số $f(x),$ bảng xét dấu của $f^{\prime}(x)$ như sau. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Câu số 19:  

Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=-x^{4}+12 x^{2}+1$ trên đoạn $[-1 ; 2]$ bằng

Câu số 20:  

Xét tất cả các số thực dương a và b thỏa mãn $log_{2} a=\log _{8}(a b) .$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cần phải nhập lời bình!

 • Linh Tống
  Linh Tống - 1 tháng trước

  ko

   


 • Mèo Mun
  Mèo Mun - 1 năm trước

  Đề câu 3 k có số


 • Phạm Thị Quỳnh
  Phạm Thị Quỳnh - 1 năm trước

  .


 • đạt
  đạt - 1 năm trước
  cố gắng