Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2020 - Bộ Giáo Dục - Lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 7.31

Câu số 21:  

Một điện tích điểm $q=5.10^{-6} \mathrm{C}$ được đặt tại điểm $M$ trong điện trường thì chịu tác dụng của lực điện có độ lớn $F=4.10^{-3} \mathrm{N}$. Cường độ điện trường tại $M$ có độ lớn là

Câu số 22:  

Một con lắc đơn có chiều dài $0,5 m$ dao động điều hòa tại nơi có $g =9,8 m/s ^2$. Con lắc dao động với tần số góc là

Câu số 23:  

Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên đây có bước sóng $60 cm$. Chiều dài của sợi dây là

Câu số 24:  

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ vào hai đầu cuộn cảm thuần thì dòng điện chạy trong cuộn cảm có cường độ hiệu dụng là $3 A$. Biết cảm kháng của cuộn cảm là $40 \Omega$ Giá trị của $U$ bằng

Câu số 25:  

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở $R$ thì dòng điện chạy qua $R$ có cường độ hiệu dụng là $1 A$. Biết công suất tỏa nhiệt trên $R$ là $40 W$. Giá trị của $R$ là

Câu số 26:  

Một sóng điện từ có tần số $15.10 ^6 Hz$ Trong môi trường đó, sóng điện từ này có bước sóng là

Câu số 27:  

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân trên màn quan sát là $0,5 mm$. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân trung tâm có giá trị là

Câu số 28:  

Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền hồng ngoại?

Câu số 29:  

Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà phôtôn của nó có năng lượng $\varepsilon$ vào Si thì gây ra hiện tượng quang điện trong. Biết năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của Si là $1,12 \mathrm{eV}$. Năng lượng $\varepsilon$ có thể nhận giá trị nào sau đây?

Câu số 30:  

Hạt nhân ${ }_{2}^{4} He$ có độ hụt khối là $\Delta m=0,03038$ u. Lấy $1 \mathrm{u}=931,5 \mathrm{MeV} / \mathrm{c}^{2}$. Nãng lựng liên kết cùa ${ }_{2}^{4} \mathrm{He}$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!