Đề thi thử THPT quốc gia 2020 - Môn Hóa - Bộ Giáo Dục - lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 6.56

Câu số 1:  

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?

Câu số 2:  

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Câu số 3:  

Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là

Câu số 4:  

Thủy phân este $\mathrm{CH}_{3} \mathrm{CH}_{2} \mathrm{COOCH}_{3}$, thu được ancol có công thức là

Câu số 5:  

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Câu số 6:  

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Câu số 7:  

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Câu số 8:  

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Câu số 9:  

Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

Câu số 10:  

Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?


Cần phải nhập lời bình!

  • Nguyệt Ánh
    Nguyệt Ánh - 3 năm trước

    câu 19 và câu 20 hình như bị sai