Đề thi thử môn Toán chuyên Bắc Ninh, Lần 1, 2019
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 5.12

Câu số 1:   Hàm số $y=>x^3-3x^2+5$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu số 2:   Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

Câu số 3:   Hàm số có đạo hàm bằng $2x+ {1 \over {x^2} }$ là:

Câu số 4:   Nếu hàm số $y = f (x)$ có đạo hàm tại $x_0$ thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M_0 (x_0; f(x_0))$ là

Câu số 5:   Giới hạn $$ \lim_{ x\to\infty } { {\sqrt{x^2+2}-2} \over {x-2} } $$ bằng

Câu số 6:   Cho tập hợp $S$ gồm 20 phần tử. Tìm số tập con gồm 3 phần tử của $S$.

Câu số 7:   Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Câu số 8:   Đồ thị hàm số $y = { {2x-3}\over{x-1} }$ có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

Câu số 9:   Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu.

Câu số 10:   Giá trị của $m$ làm cho phương trình $(m-2)x^2 - 2mx + m + 3$ có 2 nghiệm dương phân biệt là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!