Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hà Nội – Vật Lý
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 6.53

Câu số 1:  

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Tần số dao động riêng của con lắc là:

Câu số 2:  

Hiện tượng cầu vồng chủ yếu được giải thích dựa vào:

Câu số 3:  

Ở nước ta, mạng điện dân dụng xoay chiều một pha có tần số là:

Câu số 4:  

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 5:  

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng:

Câu số 6:  

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là:

Câu số 7:  

Trong hiện tượng giao thoa của hai nguồn sáng cùng tần số và cùng pha. Biết $\lambda$ là bước sóng, k là số nguyên. Những điểm tại đó biên dộ dao động cực tiểu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng:

Câu số 8:  

Một chất điểm dao động với phương trình x = 4cos4$\pi$t (cm). Biên độ dao động của chất điểm là:

Câu số 9:  

Quang phổ liên tục không được phát ra bởi:

Câu số 10:  

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R, cuôn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Gọi cảm kháng và dung kháng trong mạch lần lượt là ZL và ZC . Hệ số công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!