Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.79

Câu số 11:   Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu số 12:   Trong không gian $𝑂𝑥𝑦𝑧$, cho hai điểm $𝐴(2; − 4; 3)$ và $𝐵(2; 2; 7)$. Trung điểm của đoạn thẳng $𝐴𝐵$ có tọa độ là

Câu số 13:   $$\lim_{n\to+\infty} {1\over 5n+3}$$ bằng

Câu số 14:   Phương trình $2^{2x+1}=32$ có nghiệm là

Câu số 15:   Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh $𝑎$ và chiều cao bằng $2𝑎$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Câu số 16:   Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

Câu số 17:   Cho hàm số $𝑓(𝑥) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a, b, c, d \in \mathbb R)$. Đồ thị của hàm số $𝑦 = 𝑓(𝑥)$ như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3𝑓(𝑥) + 4 = 0$ là

Câu số 18:   Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $$y = {\sqrt{x+9}-3 \over x^2+x}$$ là

Câu số 19:   Cho hình chóp $𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷$ có đáy là hình vuông cạnh $𝑎$, $𝑆𝐴$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $𝑆𝐵 = 2𝑎$. Góc giữa đường thẳng $𝑆𝐵$ và mặt phẳng đáy bằng

Câu số 20:   Trong không gian $𝑂𝑥𝑦𝑧$, mặt phẳng đi qua điểm $𝐴(2; − 1; 2)$ và song song với mặt phẳng $(𝑃):2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 + 2 = 0$ có phương trình là


Cần phải nhập lời bình!

  • phương
    phương - 1 năm trước

    h