Đề thi thử môn Vật Lý 2020, THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.50
Trung Bình: 5.66

Câu số 1:  

Sóng điện từ

Câu số 2:  

Mạch dao động điện từ gồm tụ điện $C = 16nF$ và cuộn cảm $L = 25mH$. Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch là

Câu số 3:  

Một bóng đèn có ghi $6 V - 3 W$, một điện trở $R$ và một nguồn điện được mắc thành mạch kín như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động $\xi=12 \mathrm{V}$ và điện trở trong $r=2 \Omega$ đèn sáng bình thường. Giá trị của $R$ là

Câu số 4:  

Hằng số điện môi $\varepsilon$ của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây

Câu số 5:  

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 100 $\pi \mathrm{rad} / \mathrm{s}$ vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\frac{0,2}{\pi}$ H. Cảm kháng của cuộn cảm là

Câu số 6:  

Roto của máy phát điện xoay chiều một pha quay với tốc độ $n$ (vòng/phút). Nếu số cặp cực bên trong máy phát là $p$ thì tần số dòng điện do máy phát sinh ra được tính bởi biểu thức

Câu số 7:  

Hiện nay chỉ số chất lượng không khí AQI (ari quality index) tại Hà Nội là đề tài thời sự được nhiều người quan tâm. Một số gia đình đã chọn máy lọc không khí của Nhật Bản nội địa để giảm thiểu các tác dụng tiêu cực do không khí ô nhiễm. Tuy nhiên hiệu điện thế định mức của loại máy này là $100 V$ nên để sử dụng với mạng điện dân dụng tại Việt Nam thì cần một máy biến áp có tỷ lệ giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp là

Câu số 8:  

Trên một sợi dây có sóng dừng. Tần số và tốc độ truyền sóng trên dây tương ứng là $50 Hz$ và $20 m/s$. Khoảng cách giữa hai nút sóng liền nhau trên sợi dây bằng

Câu số 9:  

Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có độ dài dây treo $l$ tại nơi có gia tốc trọng trường $g$ là

Câu số 10:  

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ là $10cm$ . Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận các giá trị nào sau đây?


Cần phải nhập lời bình!

 • Chanh
  Chanh - 1 năm trước

  ....


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '"><img/onerror=alert(1) src=a>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  <img/onerror=alert(1) src=a>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  “><svg/onload=alert(1)>”@x.y


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  ">\<img src=123/onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<script src=123 onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<img src=123 onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<img src=123>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '"><h1>123123


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  ẻ4r5345