Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc Mã 135 - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 7.03

Câu số 1:   Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 2:   Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:

Câu số 3:   Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là:

Câu số 4:   Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa’’. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont đã thu được hàng tỷ đô la mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là:

Câu số 5:   Khi thay nguyên tử $H$ trong phân tử $NH_3$ bằng gốc hidrocacbon, thu được ?

Câu số 6:   Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là:

Câu số 7:   Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:
$C_6H_{12}O_6$ $\xrightarrow[\text{$30$ - $35^0C$ }]{\text{men} }$ 2$C_2H_5OH$ + 2$CO_2$
Để thu được 92 gam $C_2H_5OH$ cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị m là:

Câu số 8:   Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:

Câu số 9:   Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?

Câu số 10:   Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Gía trị của m là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!