Đề thi thử môn Toán chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, Lần 1, 2019
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.80
Trung Bình: 3.88

Câu số 1:   Tính thể tích $V$ của khối nón có chiều cao $h=a$ và bán kính đáy $r=a\sqrt3$

Câu số 2:   Tìm tập nghiệm $S$ của phương trình $9^{x^2-3x+2}=1$

Câu số 3:   Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác $ABC$ với $A(1;1;2), B(−3;0;1),C (8;2;−6)$. Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$.

Câu số 4:   Tính diện tích xung quanh của khối trụ $S$ có bán kính đáy $r=4$ và chiều cao $h=3$

Câu số 5:   Cho hàm số $y = \log_2 x$. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu số 6:   Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng $a$. Tính thể tích của khối lăng trụ đó.

Câu số 7:   Cho hàm số $y=\frac 1 3 x^3-x^2-3x+5$ nghịch biến trên khoảng nào?

Câu số 8:   Đồ thị hàm số $y={x-6\over x^2-1}$ có mấy đường tiệm cân?

Câu số 9:   Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

Câu số 10:   Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^{3x}$


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!