Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 3
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.80
Trung Bình: 4.00

Câu số 1:  

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 3}{x - 1}$ tại điểm có hoành độ bằng 2:

Câu số 2:  

Khối bát diện thuộc loại

Câu số 3:  

Có bao nhiêu đường thẳng cắt đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{5x - 3}{x - 1}$ tại hai điểm phân biệt mà hai giao điểm đó có hoành độ và tung độ là các số nguyên?

Câu số 4:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị của tham số m đề đường thẳng d: $\frac{x - 1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z - 1}{1}$ song song với mặt phẳng $(P): 2x + y - m^{2}z + m = 0$

Câu số 5:  

Trong mặt phẳng đọa độ Oxy, cho điểm A(4; -1). Tìm tọa độ điểm B sao cho điểm A là ảnh của điểm B qua phép định tiến theo véc tơ $\vec{u}$(2;1)

Câu số 6:  

Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{3x + m}{x - 1}$ trên [2;5] bằng 4

Câu số 7:  

Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị y = (4x -1)$\sqrt{ln x}$, trục hoành và đường thẳng $x = e$. Khi hình phẳng D quay quanh trục hoành được vật thể tròn xoay có thể tích V được tính theo công thức:

Câu số 8:  

Cho số phức $z = (1-i)^{2}(3 +2i)$ . Số z có phần ảo là

Câu số 9:  

Tập hợp nghiệm của bất phương trình $log_{2}(x +5)< 3$ là:

Câu số 10:  

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. SA = SB = 3a, AB = 2a. Gọi $\varphi $ là góc giữa hai véc tơ $\vec{CD}$ và $\vec{AS}$. Tính cos $\varphi$


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!