Đề thi thử môn Toán PTTH 2019, Chuyên Hùng Vương lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.80
Trung Bình: 4.16

Câu số 21:   Đạo hàm của hàm số $y=(2x-1)\sqrt{x^2+x}$ là:

Câu số 22:   Số trung bình của dãy số liệu $1;1;2;3;3;4;5;5;6;7;8;9;9;9$ gần đúng với giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

Câu số 23:   Hệ số $x^5$ trong khai triển biểu thức $x(3x-1)^8$ bằng:

Câu số 24:   Hệ số góc $k$ của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x^3-3x+2$ tại điểm có hoành độ $x_0=-2$ bằng

Câu số 25:   Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, cạnh bên $SA$ vuông góc với $(ABC)$. Gọi $I$ là trung điểm cạnh $AC$, $H$ là hình chiếu của $I$ trên $SC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu số 26:   Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ. Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

Câu số 27:   Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để bất phương trình $(m+1)x^2-2(m+1)x+4 \geq 0$ (1) có tập nghiệm $S=\mathbb R$?

Câu số 28:   Tính tổng các nghiệm trong đoạn $[0;30]$ của phương trình: $\tan x = \tan 3x$

Câu số 29:   Từ một hộp chứa 12 quả cầu, trong đó có 8 quả màu đỏ, 3 quả màu xanh và 1 quả màu vàng, lấy ngẫu nhiên 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả cầu có đúng hai màu bằng:

Câu số 30:   Một người muốn có 1 tỉ tiền tiết kiệm sau 6 năm gửi ngân hàng bằng cách bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2024, vào ngày 01/01 hàng năm người đó gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau với lãi suất ngân hàng là 7% /1 năm (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi số tiền mà người đó phải gửi vào ngân hàng hàng năm là bao nhiêu (với giả thiết lãi suất không thay đổi và số tiền được làm tròn đến đơn vị đồng)?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!