Đề thi thử môn Toán 2020, chuyên Phạm Ngọc Hiển – Cà Mau lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 6.60
Trung Bình: 5.87

Câu số 1:  

Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu số 2:  

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

Câu số 3:  

Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\sin (2 x+1)$ là:

Câu số 4:  

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên. Chọn khẳng định đúng?

Câu số 5:  

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[-1 ; 4], f(4)=2019, \int_{-1}^{4} f^{\prime}(x) \mathrm{d} x=2020 .$ Tinh $f(-1) ?$

Câu số 6:  

Hình bát diện đều có số cạnh là:

Câu số 7:  

Cho mặt cầu ( $S$ ) có bán kính $R=2(\mathrm{cm})$. Tính diện tích $S$ của mặt cầu.

Câu số 8:  

Trong không gian Oxyz, cho mặt bằng ( $\alpha$ ): $2 x-3 y-4 z+1=0 .$ Khi đó, một véc tơ pháp tuyến của $(\alpha)$ là

Câu số 9:  

Đồ thị trong hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số cho trong các phương án sau đây, đó là hàm số nào?

Câu số 10:  

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( $P$ ) đi qua điểm $A(0 ;-1 ; 4)$ và có một véc tơ pháp tuyến $\vec{n}=(2 ; 2 ;-1)$. Phương trình của $(P)$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!