Đề thi thử môn Toán PTTH, chuyên Thái Bình, Lần 1, 2019
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.68

Câu số 21:  

Cho hàm số $y = \sin^2 x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu số 22:  

Cho các hàm số lũy thừa $y=x^\alpha, y=x^\beta, y=x^\gamma$ có đồ thị như hình vẽ . Mệnh đề đúng là:

Câu số 23:  

Cho hàm số $y=\frac {2018} {x-1}.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng

Câu số 24:  

Cho hàm số $y = f (x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \backslash \{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f (x)$

Câu số 25:  

Cho hàm số $y = f (x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a;b)$. Xét các mệnh đề sau:

I. Nếu hàm số $y = f (x)$ đồng biến trên khoảng $(a;b)$ thì $f'(x) > 0, \forall x\in(a;b)$.

II. Nếu hàm số $y = f (x)$ liên tục trên $[a;b]$ và $f'(x)<0, \forall x\in(a;b)$ thì hàm số $y = f (x)$ nghịch biến trên khoảng $(a;b)$.

III. Nếu hàm số $y = f (x)$ liên tục trên $[a;b]$ và $f'(x) > 0, \forall x\in(a;b)$ thì hàm số $y = f (x)$ đồngbiến trên đoạn $[a;b]$.

Số mệnh đề đúng là:

Câu số 26:  

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $x$. Diện tích xung quanh gấp đôi diện tích đáy. Khi đó thể tích khối chóp bằng

Câu số 27:  

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{x-1}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

Câu số 28:  

Sau khi khai triển và rút gọn thì 

$$P(x)=(1+x)^{12}+\left(x^{2}+\frac{1}{x}\right)^{18}$$

có tất cả bao nhiêu số hạng?

Câu số 29:  

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb R$. Xét các hàm số $g(x) = f(x) − f(2x)$ và $h(x) = f(x) − f(4x)$. Biết rằng $g'(1) =18; g'(2)=1000$. Tính $h'(1).$

Câu số 30:  

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông cân tại $A$, $E$ là trung điểm của $B'C'$, $CB'$ cắt $BE$ tại $M$. Tính thể tích $V$ của khối tứ diện $ABCM$ biết $AB=3a$, $AA'=6a$.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!